Vooropname van de ´oude wereldomroep´

Vooropname van de ´oude wereldomroep´

17 mei 2013, Hilversum

QuattroExpertise heeft bij het oude gebouw van de wereldomroep een bouwkundige vooropname uitgevoerd. Het hele gebouw wordt aan de binnenzijde verbouwd. Het pand staat als monumentaal pand geregistreerd en zal worden omgebouwd voor een nieuwe gefuseerde omroep. 

 

Wij hebben de huidige staat van al het tegelwerk en diverse trapafgangen vastgelegd voor het sloopbedrijf dat nagenoeg het hele interieur zal verwijderen. Aan de buitenzijde van het pand hebben we op alle afval-afvoerlocaties de gevels in kaart gebracht. Een mooie opdracht op een unieke locatie! 

Vooropname van de ´oude wereldomroep´

Meer projecten

Wij zijn voorstander van schadeloos bouwen en hebben de middelen om u daarbij te helpen.

Vooropnames

Vooropnames

Wilt u onduidelijkheid over schades vermijden?
Voorkom onnodige discussies en laat QuattroExpertise een...

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen

Voert u werkzaamheden uit die veel trillingen veroorzaken? Wilt u weten of de trillingen de norm overschrijden of de...

Deformatiemeting

Deformatiemeting

Voert u werkzaamheden uit waarbij het risico bestaat dat de omliggende gebouwen verzakken? Dan kunnen wij voor u een...

Monitoringsplan

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's voor de omgeving van een bouwproject en omvat maatregelen om deze risico's...

Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Gaat u damwanden aanbrengen of heien? Dient u een geluidspredictie te leveren voor uw project? Voorziet uw bestek in...

Inclinometing

Inclinometing

Wij kunnen u helpen met het meten van horizontale grondverplaatsingen.

Scheurwijdtemeting

Scheurwijdtemeting

Heeft u al bestaande scheuren? Wilt u weten of deze steeds groter worden? Als er wordt geheid of damwanden worden...

Schade

Schade

Meent u, als bewoner, dat u schade heeft geleden door de bouw? Of heeft u, als opdrachtgever, een schademelding...

Bel ons: 0162-439184

We beantwoorden
graag al uw vragen.