Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

24 april 2013, Amsterdam

Vooropnames, trillingsmetingen en geluidsmetingen bij de Universiteit van Amsterdam in het centrum van onze hoofdstad.

Onlangs zijn er door QuattroExpertise diverse metingen uitgevoerd bij sloopwerkzaamheden aan de Universiteit van Amsterdam midden in het centrum van onze hoofdstad. 

Van te voren is er een monitoringsplan opgesteld in samenspraak met de opdrachtgever (het sloopbedrijf) om het geluidsniveau te controleren. Daarnaast is er voorafgaand aan de werkzaamehden bij alle belendingen de bestaande gebreken vastgelegd en zijn er tijdens de werkzaamheden trillingsmetingen (SBR) uitgevoerd. 

Universiteit van Amsterdam

Wij zijn voorstander van schadeloos bouwen en hebben de middelen om u daarbij te helpen.

Vooropnames

Vooropnames

Wilt u onduidelijkheid over schades vermijden?
Voorkom onnodige discussies en laat QuattroExpertise een...

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen

Voert u werkzaamheden uit die veel trillingen veroorzaken? Wilt u weten of de trillingen de norm overschrijden of de...

Deformatiemeting

Deformatiemeting

Voert u werkzaamheden uit waarbij het risico bestaat dat de omliggende gebouwen verzakken? Dan kunnen wij voor u een...

Monitoringsplan

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's voor de omgeving van een bouwproject en omvat maatregelen om deze risico's...

Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Gaat u damwanden aanbrengen of heien? Dient u een geluidspredictie te leveren voor uw project? Voorziet uw bestek in...

Inclinometing

Inclinometing

Wij kunnen u helpen met het meten van horizontale grondverplaatsingen.

Scheurwijdtemeting

Scheurwijdtemeting

Heeft u al bestaande scheuren? Wilt u weten of deze steeds groter worden? Als er wordt geheid of damwanden worden...

Schade

Schade

Meent u, als bewoner, dat u schade heeft geleden door de bouw? Of heeft u, als opdrachtgever, een schademelding...

Bel ons: 0162-439184

We beantwoorden
graag al uw vragen.