Schade of hinder door trillingen?

Schade of hinder door trillingen?

1 juli 2014, Nederland

Meten van trillingen conform SBR Richtlijnen 2002 geeft duidelijkheid

Nederland is een dichtbevolkt land met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande infrastructuur. Bus-, tram- en treinverbindingen lopen dwars door woongebieden om mensen en goederen te verplaatsen. Een van de bijwerkingen van dit systeem is dat trillingen worden veroorzaakt die overlast voor mensen en soms ook schade aan gebouwen veroorzaken. Maar wat is nu exact overlast of hinder? Voor iedere persoon is de hinderbeleving van trillingen anders en is de vrees voor schade altijd gegrond. Maar hoe is te toetsen of een treinverbinding, busbaan of weg met verkeersdrempel trillingshinder of schade veroorzaakt?

 

In Nederland zijn voor deze vragen richtlijnen beschikbaar. De SBR Richtlijnen 2006 beschrijft de meettechniek en het toetsingskader van gemeten waarden in 3 beoordelingsrichtlijnen: deel A (schade aan gebouwen), B (hinder voor personen) en C (storing aan apparatuur).

 

Quattro Expertise BV heeft uitgebreide ervaring met het meten en beoordelen van alle soorten trillingen. Regelmatig onderzoeken wij het belastingsniveau van trillingen op gebouwen en mensen en toetsen wij dit aan de beschikbare richtlijnen. Dit doen wij bijvoorbeeld voor Prorail, Grontmij Nederland, onder andere de Gemeenten Rotterdam, Vlissingen, Oosterhout, Hoogheemraadschappen Rijnland en Hollands Noorderkwartier, diverse sloopbedrijven en aannemers. Het meten van trillingen maakt een gevoelsbeleving immers feitelijk met als gevolg de mogelijkheid om er samen iets aan te doen.

 

Heeft u een vraag over trillingen of ervaart u overlast? Wij hebben voor u een antwoord. U kunt ons bellen op 0162-439184 of mail ons op info@q-e.nl

Schade of hinder door trillingen?

Meer projecten

Wij zijn voorstander van schadeloos bouwen en hebben de middelen om u daarbij te helpen.

Vooropnames

Vooropnames

Wilt u onduidelijkheid over schades vermijden?
Voorkom onnodige discussies en laat QuattroExpertise een...

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen

Voert u werkzaamheden uit die veel trillingen veroorzaken? Wilt u weten of de trillingen de norm overschrijden of de...

Deformatiemeting

Deformatiemeting

Voert u werkzaamheden uit waarbij het risico bestaat dat de omliggende gebouwen verzakken? Dan kunnen wij voor u een...

Monitoringsplan

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's voor de omgeving van een bouwproject en omvat maatregelen om deze risico's...

Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Gaat u damwanden aanbrengen of heien? Dient u een geluidspredictie te leveren voor uw project? Voorziet uw bestek in...

Inclinometing

Inclinometing

Wij kunnen u helpen met het meten van horizontale grondverplaatsingen.

Scheurwijdtemeting

Scheurwijdtemeting

Heeft u al bestaande scheuren? Wilt u weten of deze steeds groter worden? Als er wordt geheid of damwanden worden...

Schade

Schade

Meent u, als bewoner, dat u schade heeft geleden door de bouw? Of heeft u, als opdrachtgever, een schademelding...

Bel ons: 0162-439184

We beantwoorden
graag al uw vragen.