Quattro Expertise BV en duurzaam slopen

Quattro Expertise BV en duurzaam slopen

17 juli 2014, Eindhoven

Quattro Expertise BV levert bijdrage aan 1e duurzame sloopproject van Nederland onder BREEAM-NL Sloop en Demontage certificatie

De Dutch Green Building Council (www.dgbc.nl) is op intiatief van de markt in 2008 opgericht met als doel de bebouwde omgeving te verduurzamen. De schaarste van energie en materiaal vereist in de toekomst een ander denkpatroon over hoe wij gebruik maken van onze gebouwen. Klimaatneutraal, CO2 neutraal en energie zuinig. Bovendien kan door actief bezig te zijn met verduurzaming een leidende positie in de wereld veroverd worden met de export van kennis tot gevolg.

 

Eén van de middelen om de kennis in de markt optimaal te activeren is het ontwikkelen van een duurzaamheidskeurmerk: BREEAM-NL. Waren er al certificatie richtlijnen voor bestaande gebouwen, nieuwbouw en gebieden, de jongste telg uit de BREEAM-NL familie is de richtlijn voor sloop en demontage. Hierin wordt onder andere ingezet op hoogwaardig hergebruik van materialen, het reduceren van CO2 uitstoot door transport van personeel, middelen en materiaal en het beperken van trillings-, geluid- en stofoverlast voor de omgeving.

 

Het eerste sloop project dat een BREEAM-NL sloop en demontage certificaat ambieert betreft de sloop van de zogeheten Airey flats aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Heijmans heeft voor dit project een design, build & maintain opdracht gesloten met Stichting Woonbedrijf SWS. Sloopbedrijf M. Heezen BV heeft de opdracht verworven voor het (duurzaam) slopen van de bestaande woningen.

 

Quattro Expertise BV is bij dit eerste BREEAM-NL sloop en demontage project in Eindhoven in opdracht van M. Heezen BV betrokken geweest om te adviseren over de geluids- en trillingsproductie van de sloopwerkzaamheden. Vervolgens is een binnen de voorwaarden van het BREEAM-NL certificaat passend monitoringsplan opgesteld en uitgevoerd. Middels een rapportage is het vereiste bewijsmateriaal aan de BREEAM-NL assessor en BREEAM-NL Expert aangeleverd voor de audit van het project. Om goed beslagen ten ijs te komen hebben medewerkers van Quattro Expertise BV voor de start van het project de BREEAM-NL training gevolgd.

 

Wij feliciteren sloopbedrijf M. Heezen BV en Heijmans Woningbouw BV voor het succesvol behalen van een 2-sterren BREEAM-NL sloop en demontage certificaat. 

 

Heeft u vragen over BREEAM-NL sloop en demontage en het opzetten van een geluids- en trillingsmonitoring die binnen de certificatie eisen valt? Neem contact op met Quattro Expertise BV en vraag naar Paul Bun op 0162-439184.

Quattro Expertise BV en duurzaam slopen

Meer projecten

Wij zijn voorstander van schadeloos bouwen en hebben de middelen om u daarbij te helpen.

Vooropnames

Vooropnames

Wilt u onduidelijkheid over schades vermijden?
Voorkom onnodige discussies en laat QuattroExpertise een...

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen

Voert u werkzaamheden uit die veel trillingen veroorzaken? Wilt u weten of de trillingen de norm overschrijden of de...

Deformatiemeting

Deformatiemeting

Voert u werkzaamheden uit waarbij het risico bestaat dat de omliggende gebouwen verzakken? Dan kunnen wij voor u een...

Monitoringsplan

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's voor de omgeving van een bouwproject en omvat maatregelen om deze risico's...

Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Gaat u damwanden aanbrengen of heien? Dient u een geluidspredictie te leveren voor uw project? Voorziet uw bestek in...

Inclinometing

Inclinometing

Wij kunnen u helpen met het meten van horizontale grondverplaatsingen.

Scheurwijdtemeting

Scheurwijdtemeting

Heeft u al bestaande scheuren? Wilt u weten of deze steeds groter worden? Als er wordt geheid of damwanden worden...

Schade

Schade

Meent u, als bewoner, dat u schade heeft geleden door de bouw? Of heeft u, als opdrachtgever, een schademelding...

Bel ons: 0162-439184

We beantwoorden
graag al uw vragen.