Herontwikkeling Dépôt Zuid in Amsterdam

Bouwkundige vooropnames en uitgebreide monitoring van omliggende panden voor herontwikkeling

Context

Depot Zuid, een historisch gebouw met een rijke geschiedenis en een tijdloze klasse in het hart van Oud-Zuid. Ooit gebruikt als kunstopslag tijdens de verbouwing van het Rijksmuseum. Depot Zuid wordt herontwik- keld naar 18 loftappartementen met lift en parkeergarage.Wensen van de Opdrachtgever

Allereerst hebben wij een uitgebreid moni- toringsplan voor onze AKOR Bouw ontwik- keld. Op basis hiervan hebben we met AKOR Bouw besloten vooropnames uit te voeren bij 166 omliggende adressen. Verder hebben wij rondom de bouwkuip peilbuismetingen, trillingsmetingen, hoogte- deformatieme- tingen, inclinometingen, XYZ-metingen, tiltmetingen en een scheurwijdtemeting uitgevoerd. Zo weet AKOR Bouw precies wat voor impact hun bouwwerkzaamheden op de omgeving hebben.

Gebruikte instrumenten

• iVOS en een fotocamera • 2 Peilbuisloggers
• 8 Trillingsmeters
• 1 Waterpastoestel
• 1 Inclinometer
• 1 Tachymeter
• 4 Tiltsensoren
• 1 Automatische scheurwijdtemeter

Eerste resultaten

Door het uitvoeren van goede vooropnames zijn drie schadeclaims in een vroeg stadium, zonder tussenkomst van een verzekeraar, weerlegt als zijnde bestaande schade. Verder is door onze uitgebreide grondwa- termonitoring en (online) toetsing stilstand van de bouw voorkomen.Daarnaast is door het toepassen van ons early-warning-sys- teem met online tilt- en scheursensoren het werk bij de eerste tekenen van zetting stilgelegd en aangepast waardoor schade voorkomen is.

Een voorbeeld van schadeloos bouwen: Dépôt Zuid Amsterdam
Bel ons