Advies & onderzoek

Vooruitstrevend schadeloos bouwen met Quattro Expertise

Advies & onderzoek

Wij willen u helpen uw belofte aan de omgeving waar te maken. Het (financiële) succes van een bouw- of infrastructureel project valt of staat met gedegen onderzoek en advies vooraf. Quattro Expertise beschikt over relevante software, data en ervaring en is indien nodig de specialist in het verzamelen van aanvullende gegevens om de risico’s op schade aan de omgeving helder te krijgen. We kunnen grenswaarden voor zettingen, trillingen en geluid bepalen en dat doen we met oog voor alle betrokken partijen.

Wij helpen u in deze fase risico’s in kaart te brengen en 100% schadeloos bouwen voor te bereiden. Hoe?

  • Trillingsprognose
  • Geluidsprognose
  • Zettingsprognose
  • Risicoanalyse
  • Monitoringsplan
Afbeelding advies v2

Advies

Quattro Expertise denkt gedurende het hele project met u mee over de ‘ins & outs’ van de risicobeheersing. Door onze grote ervaring op het gebied van risicobeheersing bij bouw-, infra- en sloopprojecten staat de hierdoor opgedane kennis en kunde tot uw beschikking.

Juist in een zo vroeg mogelijk stadium is het opzoeken en doorgronden van eventueel opdoemende omgevingsrisico’s mede de basis voor het uitsluiten van claims, onverwachte kostenposten en behoudt u draagvlak bij de omwonenden van het project. U kunt hierdoor al uw aandacht richten op het realiseren van de kwaliteit die u nodig acht en het realiseren van een project dat blijft binnen de marges van begroting en budget.

Afbeelding advies v2

Risico-inventarisatie

Door haar uitgebreide werkervaring is Quattro Expertise BV uitstekend in staat om omgevingsrisico’s bij bouwwerkzaamheden te herkennen.

Dit doen onze experts door het uitvoeren van een risico analyse, waarbij de geplande werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de omgeving in kaart worden gebracht en beoordeeld. Met de meest recente software en databases op het gebied van trillingen en geluid kunnen wij altijd de vinger op de zere plek leggen. Wij gebruiken bemalingsplannen in combinatie met bestaand zettingsgedrag om risico’s op verzakkingen te duiden.

Trillingsprognose.nl is een eigen ontwikkeling en voorspelt op elke willekeurige plaats in Nederland welke objecten een verhoogd risico hebben op schade bij hei- of trilwerkzaamheden. Uiteraard met de SBR Richtlijnen 2017 als toetsingskader.

Monitoringsplan

Nadat de risico inventarisatie is uitgevoerd wordt door Quattro Expertise BV een helder monitoringsplan opgesteld om ervoor zorg te dragen dat de kans op schade en overlast voor de omgeving wordt geminimaliseerd.

Bouw- en infrawerkzaamheden kunnen een grote impact hebben op de directe omgeving. Niet alleen kunnen omwonenden overlast ervaren, maar ook kunnen uw werkzaamheden een risico vormen voor de omliggende gebouwen.

Een monitoringsplan omvat heldere afspraken die het doel hebben om de kans op schade en overlast door bijvoorbeeld trillingen en geluid te minimaliseren.

De onderstaande monitoringen kunnen uitgevoerd worden:

  • Trillingsmetingen
  • Deformatiemetingen
  • Geluidsmetingen
  • Inclinometingen
  • Peilbuismetingen

Trillingsprognose

Met de door ons zelf ontwikkelde software die via www.trillingsprognose.nl wordt aangeboden, kan iedereen op basis van een combinatie van ervaringsgegevens en rekenwaarden een nauwkeurige prognose maken van de trillingsbelasting op de omgeving.

De trillingsprognose geeft u een indruk binnen welke straal van de werkzaamheden trillingen tot schade aan omliggende belendingen kunnen leiden.

Wij adviseren altijd om, binnen redelijke grenzen, de prognosewaarden te toetsen middels een trillingsmeting. Op basis van de uitkomst van de trillingsprognose kan bepaald worden in welke omvang de trillingsmetingen uitgevoerd kunnen worden. 

Onze trillingsmeters meten conform de SBR richtlijn en informeren u per SMS bij een eventuele overschrijding van de vooraf ingestelde grenswaarde.

Geluidsprognose

Om een indruk te krijgen wat voor geluid uw bouw- of sloopproject gaat veroorzaken zijn wij in het bezit van een softwarepakket om een voorspelling hieromtrent te doen. Hiermee kunnen wij diverse geluidsbronnen simuleren en de akoestische effecten op bepaalde afstanden berekenen. 

Dit geeft u waardevolle informatie ten aanzien van het vooraf aanvragen van een ontheffing Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de geluidsproductie. Zo kunt u door het toevoegen van deze informatie aan het monitoringsplan bijvoorbeeld niet voor ongewenste stillegging van uw project te staan.

Detectie van geluidslek

Dat er spraken is van een geluidslek is soms vrij eenvoudig vast te stellen.
Maar waar zit dat lek? Met behulp van een geluidscamera en een externe geluidsbron kan er gericht gezocht worden op “verdachte” punten.

We laten de geluidsbron een specifieke frequentie afspelen en zoeken met de geluidscamera naar de zogeheten “Hotspots”: plekken waar deze frequentie zich voordoet.

Ter plekke kan het lek gemarkeerd of wellicht zelfs verholpen en gelijk getest worden.
Dit geeft u waardevolle informatie ten aanzien van het vooraf aanvragen van een ontheffing Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de geluidsproductie. Zo kunt u door het toevoegen van deze informatie aan het monitoringsplan bijvoorbeeld niet voor ongewenste stillegging van uw project te staan.

Detectie van geluidsbron

We hebben steeds meer apparaten in huis en veel van deze apparaten veroorzaken geluid. Meestal horen we dat niet door al het overige omgevingsgeluid, maar als de omgeving stil wordt gedurende de nacht horen we dat irritante piepje wel. Maar wat is dan de bron? Die zou opgespoord kunnen worden met een geluidscamera.

Aan de hand van een snelle scan kan de frequentie van de piep vastgesteld worden en kunnen we gericht naar de bron gaan zoeken.