Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's voor de omgeving van een bouwproject en omvat maatregelen om deze risico's te minimaliseren.

Bouw- of sloopwerkzaamheden kunnen een grote impact hebben op de directe omgeving. Niet alleen kunnen omwonenden overlast ervaren, maar ook kunnen uw werkzaamheden een risico vormen voor de omliggende gebouwen. Een monitoringsplan omvat heldere afspraken die het doel hebben om de kans op schade en overlast door bijvoorbeeld trillingen en geluid te minimaliseren. 

De onderstaande monitoringen kunnen uitgevoerd worden:

  • Trillingsmetingen
  • Deformatiemetingen
  • Geluidsmetingen
  • Inclinometingen
  • Peilbuismetingen

Het monitoringsplan beschrijft de wijze waarop met meetapparatuur data verzameld wordt en aan welke grenswaarden aangehouden moeten worden. Ook is een communicatieplan opgenomen om in het geval van calamiteiten of bij het overschrijden van grenswaarden de juiste personen zo snel mogelijk te kunnen informeren.