Geluidsmeting en -predictie

Gaat u damwanden aanbrengen of heien? Dient u een geluidspredictie te leveren voor uw project? Voorziet uw bestek in een geluidsmeting? Zo niet, laat ons er dan een uitvoeren, zodat u weet of u binnen de normen blijft. Of heeft u, als bewoner, geluidsoverlast van de buren? Ook dan is een geluidsmeting zinvol.

Geluidsmetingen

Omwonenden ervaring bouwwerkzaamheden vrij snel als hinderlijk. Dit wordt veroorzaakt doordat een eerst normale en rustige woonsituatie wordt verstoord door een nieuwe en vaak grote geluidsbelasting. Op het moment dat klachten ontstaan zal getoetst worden aan het Bouwbesluit. U kunt een handhavingsverzoek voor zijn door aan te tonen dat de geluidsbelasting die u met uw bouw- of sloop project binnen de wettelijke kaders valt. Maar niet alleen in de bouw doet dit probleem zich voor, op tal van plaatsen kan geluidsoverlast ontstaan. Een autoweg, een fabriek, een discotheek. Vaak ziet een gemeente zich gesteld voor de vraag of ze moet ingrijpen.

In zo’n geval is een geluidsmeting of -monitoring de enige oplossing. QuattroExperise meet onder andere verkeers-, bouw- en industrielawaai. Wij staan gemeentes bij en stellen akoestische rapportages op. Zo nodig meten wij meerdere dagen achter elkaar. Daarbij gebruiken wij uitsluitend klasse 1 meetapparatuur.

 

Geluidspredicties

Om een indruk te krijgen wat voor geluid uw bouw- of sloopproject gaat veroorzaken zijn wij in het bezit van een softwarepakket om een voorspelling hieromtrent te doen. Hiermee kunnen wij diverse geluidsbronnen simuleren en de akoestische effecten op bepaalde afstanden berekenen. Dit geeft u waardevolle informatie ten aanzien van het vooraf aanvragen van een ontheffing Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de geluidsproductie. Zo kunt u door het toevoegen van deze informatie aan het monitoringsplan bijvoorbeeld niet voor ongewenste stillegging van uw project te staan.

Neem contact op met onze geluidsdienst of bel ons op 0162-439184.