Scheurwijdtemeting

Scheurwijdtemeting

Heeft u al bestaande scheuren? Wilt u weten of deze steeds groter worden? Als er wordt geheid of damwanden worden geplaatst, is daar kans op. Wilt u daar zekerheid over hebben, dan kunnen wij een scheurwijdtemeter plaatsen die meet of er inderdaad veranderingen optreden en hoeveel.

Een scheurwijdtemeter meet de verergering van een bestaande scheur. Hij bestaat uit twee losse componenten die aan weerszijden van de scheur worden vastgeschroefd. Allebei hebben ze een raster, waarvan de lijnen bij de nulmeting precies over elkaar heen vallen. Als bij een volgende meting de rasters verschoven zijn, is de scheur dus breder geworden.

 

Meestal plaatst QuattroExpertise een of meer scheurwijdtemeters al tijdens de bouwkundige vooropname. Ook dienen ze om panden in een risicogebied gedurende lange tijd te observeren.

 

Wilt u weten hoe snel wij de meting kunnen uitvoeren? Neem contact met ons op of bel ons op 0162-439184.

Wij zijn voorstander van schadeloos bouwen en hebben de middelen om u daarbij te helpen.

Vooropnames

Vooropnames

Wilt u onduidelijkheid over schades vermijden?
Voorkom onnodige discussies en laat QuattroExpertise een...

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen

Voert u werkzaamheden uit die veel trillingen veroorzaken? Wilt u weten of de trillingen de norm overschrijden of de...

Deformatiemeting

Deformatiemeting

Voert u werkzaamheden uit waarbij het risico bestaat dat de omliggende gebouwen verzakken? Dan kunnen wij voor u een...

Monitoringsplan

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's voor de omgeving van een bouwproject en omvat maatregelen om deze risico's...

Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Gaat u damwanden aanbrengen of heien? Dient u een geluidspredictie te leveren voor uw project? Voorziet uw bestek in...

Inclinometing

Inclinometing

Wij kunnen u helpen met het meten van horizontale grondverplaatsingen.

Scheurwijdtemeting

Scheurwijdtemeting

Heeft u al bestaande scheuren? Wilt u weten of deze steeds groter worden? Als er wordt geheid of damwanden worden...

Schade

Schade

Meent u, als bewoner, dat u schade heeft geleden door de bouw? Of heeft u, als opdrachtgever, een schademelding...

Bel ons: 0162-439184

We beantwoorden
graag al uw vragen.