Monitoringsplan

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's voor de omgeving van een bouwproject en omvat maatregelen om deze risico's te minimaliseren.

Bouw- of sloopwerkzaamheden kunnen een grote impact hebben op de directe omgeving. Niet alleen kunnen omwonenden overlast ervaren, maar ook kunnen uw werkzaamheden een risico vormen voor de omliggende gebouwen. Een monitoringsplan omvat heldere afspraken die het doel hebben om de kans op schade en overlast door bijvoorbeeld trillingen en geluid te minimaliseren. 

 

De onderstaande monitoringen kunnen uitgevoerd worden:

 

  • Trillingsmetingen
  • Deformatiemetingen
  • Geluidsmetingen
  • Inclinometingen
  • Peilbuismetingen

Het monitoringsplan beschrijft de wijze waarop met meetapparatuur data verzameld wordt en aan welke grenswaarden aangehouden moeten worden. Ook is een communicatieplan opgenomen om in het geval van calamiteiten of bij het overschrijden van grenswaarden de juiste personen zo snel mogelijk te kunnen informeren.

Wij zijn voorstander van schadeloos bouwen en hebben de middelen om u daarbij te helpen.

Vooropnames

Vooropnames

Wilt u onduidelijkheid over schades vermijden?
Voorkom onnodige discussies en laat QuattroExpertise een...

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen

Voert u werkzaamheden uit die veel trillingen veroorzaken? Wilt u weten of de trillingen de norm overschrijden of de...

Deformatiemeting

Deformatiemeting

Voert u werkzaamheden uit waarbij het risico bestaat dat de omliggende gebouwen verzakken? Dan kunnen wij voor u een...

Monitoringsplan

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's voor de omgeving van een bouwproject en omvat maatregelen om deze risico's...

Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Gaat u damwanden aanbrengen of heien? Dient u een geluidspredictie te leveren voor uw project? Voorziet uw bestek in...

Inclinometing

Inclinometing

Wij kunnen u helpen met het meten van horizontale grondverplaatsingen.

Scheurwijdtemeting

Scheurwijdtemeting

Heeft u al bestaande scheuren? Wilt u weten of deze steeds groter worden? Als er wordt geheid of damwanden worden...

Schade

Schade

Meent u, als bewoner, dat u schade heeft geleden door de bouw? Of heeft u, als opdrachtgever, een schademelding...

Bel ons: 0162-439184

We beantwoorden
graag al uw vragen.