Deformatiemeting

Deformatiemeting

Voert u werkzaamheden uit waarbij het risico bestaat dat de omliggende gebouwen verzakken? Dan kunnen wij voor u een hoogtemeting of deformatiemeting doen. Daarmee kunt u tijdig actie ondernemen wanneer de verzakking zich inderdaad voordoet.

Er zijn bouwprojecten waarbij het risico bestaat dat omliggende gebouwen verzakken. Onttrekken van grondwater uit samendrukbare grondlagen of als u trillingen veroorzaakt bij bebouwing met trillingsgevoelige funderingen. 

 

Om dit risico te beperken kunt u ons een deformatiemeting laten uitvoeren. Met een digitaal waterpasinstrument kunnen wij hoge precisie zettingsmetingen uitvoeren. Voor een XYZ monitoring zetten wij onze Leica Total Station in. Na een nulmeting kunnen wij op uw verzoek of op ons advies herhalingsmetingen uitvoeren. Daarmee houden we uw werkzaamheden en de omliggende gebouwen onder controle.

 

Wilt u weten hoe snel wij de meting kunnen uitvoeren? Neem contact met ons op of bel ons op 0162-439184.

Wij zijn voorstander van schadeloos bouwen en hebben de middelen om u daarbij te helpen.

Vooropnames

Vooropnames

Wilt u onduidelijkheid over schades vermijden?
Voorkom onnodige discussies en laat QuattroExpertise een...

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen

Voert u werkzaamheden uit die veel trillingen veroorzaken? Wilt u weten of de trillingen de norm overschrijden of de...

Deformatiemeting

Deformatiemeting

Voert u werkzaamheden uit waarbij het risico bestaat dat de omliggende gebouwen verzakken? Dan kunnen wij voor u een...

Monitoringsplan

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's voor de omgeving van een bouwproject en omvat maatregelen om deze risico's...

Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Gaat u damwanden aanbrengen of heien? Dient u een geluidspredictie te leveren voor uw project? Voorziet uw bestek in...

Inclinometing

Inclinometing

Wij kunnen u helpen met het meten van horizontale grondverplaatsingen.

Scheurwijdtemeting

Scheurwijdtemeting

Heeft u al bestaande scheuren? Wilt u weten of deze steeds groter worden? Als er wordt geheid of damwanden worden...

Schade

Schade

Meent u, als bewoner, dat u schade heeft geleden door de bouw? Of heeft u, als opdrachtgever, een schademelding...

Bel ons: 0162-439184

We beantwoorden
graag al uw vragen.