Geluidsmetingen

Geluidsmeting

Gaat u damwanden aanbrengen of heien? Dient u een geluidspredictie te leveren voor uw project? Voorziet uw bestek in een geluidsmeting? Zo niet, laat ons er dan een uitvoeren, zodat u weet of u binnen de normen blijft. Of heeft u, als bewoner, geluidsoverlast van de buren? Ook dan is een geluidsmeting zinvol.

Geluidsmetingen

Omwonenden ervaring bouwwerkzaamheden vrij snel als hinderlijk. Dit wordt veroorzaakt doordat een eerst normale en rustige woonsituatie wordt verstoord door een nieuwe en vaak grote geluidsbelasting. Op het moment dat klachten ontstaan zal getoetst worden aan het Bouwbesluit. U kunt een handhavingsverzoek voor zijn door aan te tonen dat de geluidsbelasting die u met uw bouw- of sloop project binnen de wettelijke kaders valt. Maar niet alleen in de bouw doet dit probleem zich voor, op tal van plaatsen kan geluidsoverlast ontstaan. Een autoweg, een fabriek, een discotheek. Vaak ziet een gemeente zich gesteld voor de vraag of ze moet ingrijpen.

 

In zo’n geval is een geluidsmeting of -monitoring de enige oplossing. QuattroExperise meet onder andere verkeers-, bouw- en industrielawaai. Wij staan gemeentes bij en stellen akoestische rapportages op. Zo nodig meten wij meerdere dagen achter elkaar. Daarbij gebruiken wij uitsluitend klasse 1 meetapparatuur.

 

Geluidspredicties

Om een indruk te krijgen wat voor geluid uw bouw- of sloopproject gaat veroorzaken zijn wij in het bezit van een softwarepakket om een voorspelling hieromtrent te doen. Hiermee kunnen wij diverse geluidsbronnen simuleren en de akoestische effecten op bepaalde afstanden berekenen. Dit geeft u waardevolle informatie ten aanzien van het vooraf aanvragen van een ontheffing Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de geluidsproductie. Zo kunt u door het toevoegen van deze informatie aan het monitoringsplan bijvoorbeeld niet voor ongewenste stillegging van uw project te staan.

 

Neem contact op met onze geluidsdienst of bel ons op 0162-439184.

Wij zijn voorstander van schadeloos bouwen en hebben de middelen om u daarbij te helpen.

Vooropnames

Vooropnames

Wilt u onduidelijkheid over schades vermijden?
Voorkom onnodige discussies en laat QuattroExpertise een...

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen

Voert u werkzaamheden uit die veel trillingen veroorzaken? Wilt u weten of de trillingen de norm overschrijden of de...

Deformatiemeting

Deformatiemeting

Voert u werkzaamheden uit waarbij het risico bestaat dat de omliggende gebouwen verzakken? Dan kunnen wij voor u een...

Monitoringsplan

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's voor de omgeving van een bouwproject en omvat maatregelen om deze risico's...

Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Gaat u damwanden aanbrengen of heien? Dient u een geluidspredictie te leveren voor uw project? Voorziet uw bestek in...

Inclinometing

Inclinometing

Wij kunnen u helpen met het meten van horizontale grondverplaatsingen.

Scheurwijdtemeting

Scheurwijdtemeting

Heeft u al bestaande scheuren? Wilt u weten of deze steeds groter worden? Als er wordt geheid of damwanden worden...

Schade

Schade

Meent u, als bewoner, dat u schade heeft geleden door de bouw? Of heeft u, als opdrachtgever, een schademelding...

Bel ons: 0162-439184

We beantwoorden
graag al uw vragen.