expertise pagina

Onze expertise

Wij zijn voorstander van schadeloos bouwen en hebben de middelen om u daarbij te helpen.

Vooropnames

Vooropnames

Wilt u onduidelijkheid over schades vermijden?
Voorkom onnodige discussies en laat QuattroExpertise een bouwkundige vooropname uitvoeren.

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen

Voert u werkzaamheden uit die veel trillingen veroorzaken? Wilt u weten of de trillingen de norm overschrijden of de omwonenden geruststellen?
Wij kunnen gevoelswaarden feitelijk en toetsbaar maken.

Deformatiemeting

Deformatiemeting

Voert u werkzaamheden uit waarbij het risico bestaat dat de omliggende gebouwen verzakken? Dan kunnen wij voor u een hoogtemeting of deformatiemeting doen. Daarmee kunt u tijdig actie ondernemen wanneer de verzakking zich inderdaad voordoet.

Monitoringsplan

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's voor de omgeving van een bouwproject en omvat maatregelen om deze risico's te minimaliseren.

Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Gaat u damwanden aanbrengen of heien? Dient u een geluidspredictie te leveren voor uw project? Voorziet uw bestek in een geluidsmeting? Zo niet, laat ons er dan een uitvoeren, zodat u weet of u binnen de normen blijft. Of heeft u, als bewoner, geluidsoverlast van de buren? Ook dan is een geluidsmeting zinvol.

Inclinometing

Inclinometing

Wij kunnen u helpen met het meten van horizontale grondverplaatsingen.

Scheurwijdtemeting

Scheurwijdtemeting

Heeft u al bestaande scheuren? Wilt u weten of deze steeds groter worden? Als er wordt geheid of damwanden worden geplaatst, is daar kans op. Wilt u daar zekerheid over hebben, dan kunnen wij een scheurwijdtemeter plaatsen die meet of er inderdaad veranderingen optreden en hoeveel.

Schade

Schade

Meent u, als bewoner, dat u schade heeft geleden door de bouw? Of heeft u, als opdrachtgever, een schademelding binnengekregen van een omwonende? Dan kan een van onze schade-experts een onafhankelijke oordeel uitspreken. Hij bepaalt of er inderdaad schade is en of er sprake is van waardevermindering.

Bel ons: 0162-439184

We beantwoorden
graag al uw vragen.