Bouwkundige Vooropnames

Bouwkundige vooropname: de omgevingsbebouwing in kaart brengen en op feitenbasis vast te leggen is een voorwaarde om eventuele schademeldingen van gebouweigenaren objectief te kunnen beoordelen. Quattro Expertise is meester in dit onderdeel van het proces.

Vastleggen parameters: alle relevante en meetbare parameters zoals hoogtes, scheefstand, grondwater, trillingsniveau meten we voordat u start met de realisatie van uw project. Zo wordt duidelijk waar de omgeving al aan bloot wordt gesteld zonder dat er gebouwd wordt en kunnen wij deze informatie gebruiken tijdens de realisatiefase van uw project.

Snelle en flexibele beschikbaarheid van onze experts en apparatuur beperkt doorlooptijden en garandeert een op feiten gebaseerde rapportage.