19 augustus 2022

Schade of scheuren door trillingen?

Lees in deze blog welke schade veroorzaakt wordt door bouwactiviteiten en hoe ze te voorkomen of te behandelen.

Veel voorkomende bouwactiviteiten zoals het verkeer van grote machines, boren, stralen en grondverdichting veroorzaken grondtrillingen die mogelijk schade toebrengen aan nabijgelegen gebouwen of huizen.

Schade vinden

De meeste mensen gaan niet met enige zorg of regelmaat door hun huizen op zoek naar tekenen van trillingsgerelateerde of andere schade. Trillingsschade in een vroeg stadium kan het gevolg zijn van scheuren in gipsplaten. Of andere vormen van schade waarnaar je moet zoeken om het op te merken. In onze ervaring is het eerder regel dan uitzondering dat huiseigenaren met bouwtrillingsschade het gevoel hebben geen schade te hebben van de nabijgelegen constructie, totdat ze ernaar zoeken met het oog op de specifieke en diagnostische soorten schade die worden besproken onderstaand. Een paar kleine haarscheurtjes in gipsplaat of gips zijn op zichzelf geen reden tot bezorgdheid over schade door nabijgelegen constructies. Meer dan een tiental direct zichtbare schadeplaatsen, van welke omvang dan ook, vormen een goede reden om nader onderzoek te doen en zorgvuldig te documenteren in een voor-, tussen- of na-opname.

Schade

Type schades en mogelijke oorzaken

Wij ondersteunen ontwikkelaars, aannemers en overheden met #schadeloosbouwen. Onduidelijkheid over het ontstaan van de volgende schadegevallen kun je wegnemen door een bouwkundige opnames uit te voeren. Hierin leggen wij de staat van de woning vast voordat het bouwproject start. Die opnames zijn online toegankelijk voor de bouwers en bewoners. Het zorgt voor gebruiksgemak, je kan zelf controleren of de schade nieuw is of oud. En om de volgende schadegevallen te vermeiden, monitoren onze sensoren bouwprojecten 24/7. Op die manier detecteren we zelfs minieme afwijkingen en kunnen we risico’s voorkomen nog voordat ze ontstaan. Wanneer een  bouwer een bouwproject in jouw wijk uitvoert, vraag deze bouwer Quattro Expertise in te schakelen om schade aan jouw huis te voorkomen. Hieronder een lijst van type schades die wij vastleggen in onze bouwkundige opnames en vermeiden met onze realtime monitoring.

Lineaire haarscheurtjes in gipsplaat bij hoekparels en bij plaatverbindingen

Deze komen vaak voor bij zowel zettings- als trillingsschade. Ze krijgen een bijna lijnachtig uiterlijk, omdat de scheur langs de hoekkraalrand of de plaatverbinding wordt geleid. Meestal kunnen wij de oorzaak alleen onderscheiden door de timing van het uiterlijk en het aantal scheuren dat optreedt in verband met de constructie. In onze ervaring zijn trillingsgerelateerde scheuren meestal langer en talrijker dan die veroorzaakt door bezinking. Ze hebben ook de neiging om met de tijd uit te breiden. Omdat dit soort zettings- en trillingsscheuren zo op elkaar lijken, is documentatie van het tijdstip en de omstandigheden van hun ontstaan ​​belangrijk.

Diagonale scheuren op hoeken van muurdoorvoeren (ramen, deuren, enz.)

Er zijn enkele kenmerken van trillingsscheuren die typische zettingsscheuren zelden delen. Cosmetische scheuren in gipsplaten door trillingen verschijnen vaak op de hoeken van ramen en deuren, die vanuit de hoeken naar binnen en ongeveer diagonaal naar buiten lopen. Overeenkomstige scheuren manifesteren zich vaak buiten rond muurdoorvoeringen in starre afwerkingen zoals stucwerk. Deze diagonale scheuren zijn te wijten aan het feit dat het huis door trillingen in een afschuiving is geplaatst (dwz delen van het huis die in verschillende richtingen of snelheden ten opzichte van elkaar bewegen). Deze schuiftrillingen in huis staan ​​in het veld bekend als "rekkende" bewegingen.

Ze zijn verschillend van aard en gevolgen van de zogenaamde "midden-muur"-trillingen (" buiging ") die ertoe leiden dat afbeeldingen op trillende muren rammelen, hoewel rek- en buigbewegingen vaak samen voorkomen. Dergelijke rekscheuren komen zelden voor in het hele huis bij normale uniforme zetting en zijn vaak indicatief voor trillingsschade, vooral wanneer ze worden gezien in meerdere constructies in een bepaalde buurt.

Scheuren in gipsplaat met verticale rand-tot-rand verplaatsingen

Zoals hierboven besproken, verschijnen deze scheuren vaak in situaties waarin het huis is blootgesteld aan afschuiving als gevolg van trillingen. De verticale verplaatsingen (dwz met één kant van de scheur aanzienlijk hoger dan de andere kant) zijn indicatief voor het afschuifproces en kunnen enige verschuiving in het frame van het huis betekenen.

Schade aan buitenafwerkingen

Net zoals trillingen gipsplaten beschadigen, veroorzaakt het meestal ook scheuren in harde buitenafwerkingen zoals stucwerk. Scheuren in stucwerk dat diagonaal van muurdoorvoeringen loopt, zijn indicatief voor door trillingen veroorzaakte afschuiving, net als in gipsplaten binnenshuis. In extreme gevallen kunnen overeenkomstige scheuren zowel op de binnenste gipsplaat als op de buitenafwerking verschijnen.

Schade Leeftijd

Mensen komen soms thuis van hun werk en vinden schade waarvan ze denken dat die nieuw is. Ze schrijven die toe aan de bouwwerkzaamheden in de buurt. Slechts zelden zien bewoners de schadelijke gebeurtenissen in verband met schadevorming. Het tijdstip van aanvang van de schade is dus meestal van vitaal belang voor het vaststellen van causaal verband. Het wordt in procescontexten vaak "geschat" door "deskundigen", gebaseerd op het verschijnen van barstranden, gebruikmakend van aannames en oordelen die wetenschappelijk twijfelachtig zijn.

Wanneer je plotseling grote schade ziet ontstaan ​​tijdens een bouwklus naast of in de buurt van jouw woning (binnen gehoorafstand ), is het handig bij jouw directe buren na te vragen of zij schade hebben opgemerkt.
Als er maar één woning schade heeft, kan de aannemer de schade aan de woning of aan jou toeschrijven; als er meerdere beschadigd zijn, wordt dat argument steeds moeilijker vol te houden als ze geen realtime monitoring hebben uitgevoerd. De kans is groot dat jouw buren niet naar schade hebben gezocht en ook niets weten. Dus je zal ze waarschijnlijk moeten vertellen waar ze in hun eigen huis op moeten letten. Wellicht hebben jouw buren ook een beter beeld van wat er tijdens de bouw precies is gedaan. Als zij tijdens de normale bouwtijden thuis zijn.

Schade voorkomen

Is de bouwer nog bij jou in de straat bezig? Laat de bouwer dan een trillingsmeting door ons uitvoeren. Wij kunnen gevoelswaarden toetsbaar maken met een trillingsmeting. De trillingsmeter registreert alle trillingen in drie richtingen (x-, y- en z-richting). Naast de trillingssnelheid registreren wij ook de frequentie van de trillingen. De trillingsmeter is voorzien van een modem, waardoor bij overschrijdingen van de grenswaarden wij direct een alarmering versturen. Alarmeringen van overschrijdingen van de grenswaarden bestaan uit een kort bericht. De e-mails met de meetgegevens bestaan uit een statusmail en datamail met de meetgegevens van de dag. Hierdoor kan de bouwer stoppen wanneer ze de grenswaarden bereiken. Hierdoor blijft de schadekans onder de 1% en hoef je je geen zorgen te maken over schade.

Gerelateerde artikelen

Bouwkundige opname: Wat het is, hoe het moet en de voordelen

Een bouwkundige opname stelt vast of woningen en andere gebouwen al gebreken vertonen voordat het werk start.

Lees meer

Grondwater in kelder na vervanging riolering

Met enige regelmaat krijgen wij in onze schade praktijk te maken met vochtproblematiek in kelders. Komt dit door vervanging van de  riolering?

Lees meer

Schade of hinder door trillingen? Quattro Helpt!

Een van de bijwerkingen van ons transportsysteem dat het hinder voor omwonende zorgt. Maar wat is nu exact overlast of hinder?

Lees meer

Vragen over bouwkundige opnames of monitoring van bouwprojecten?

Stel ze aan Mathijs!
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen Mailen