2 juni 2022

De technische werking van trillingsmetingen

Het meten van trillingen in de bouw en infrastructuur is een belangrijke bezigheid. Accurate metingen voorkomen schade aan gebouwen.

De technische werking van trillingsmetingen

Maar hoe voer je een goede trillingsmeting uit? En hoe zit het met de technische kant van het interessante vakgebied dat trillingsmonitoring is? In dit blogartikel vertellen we je meer over de technische werking van trillingsmetingen.

Wat is een trilling nou precies?

Voordat we dieper ingaan op de technische werking van trillingsmeting, is het wel handig om even uit te leggen wat we precies meten. Wat zijn de parameters die bepalen of iets een trilling is en hoe herkennen wij die? In principe meet je slechts twee parameters:

  • De amplitude (topwaarde van een trilling): hoeveel beweegt iets? Deze waarde kun je meten door te kijken naar versnelling, snelheid of verplaatsing. Bij verplaatsing gaat het vaak om extreem kleine waardes van enkele micrometers per seconde, terwijl je versnelling meet in centimeters per seconde. Versnelling meet je met versnellingsmeters, terwijl je de snelheid nauwkeurig meet met een trillingsmeter. Vroeger had je daar geofoons voor nodig, maar die zijn tegenwoordig niet meer nodig.
  • Frequentie: hoe vaak gaat iets op en neer binnen een seconde? Frequenties worden gemeten in hertz (Hz) of het aantal omwentelingen per minuut (toerental).

De voorbereiding van de opzet van onze trillingsmetingen

Als je vroeger trillingsmetingen wilde uitvoeren, moest je een hele hoop doen voordat je überhaupt kon beginnen met meten. Je moest grote haspels in- en uitladen, flinke computers in de bus zetten en grote batterijen meenemen. Met een realtime sensor is het logistiek allemaal een stuk eenvoudiger. Meer dan een (compacte) batterij, trillingsmeter en eventuele andere accessoires is niet nodig.

Wij sluiten de meter aan en controleren of het systeem netjes meet. Ook dit wordt aangegeven door een bevestigend groen lampje op de sensor. Als wij in het kader van de hinder voor personen in gebouwen meten en daarom op de vloer, in plaats van aan een muur meten. Dan Schroeven wij een Base Plate onder de meter. En wat als we op tapijt meten? Dan gebruiken we zogenoemde spikes, vooral omdat je echt de trillingen van de vloer moet meten. Op een laminaatvloer gebruiken we bolle pootjes en moet je soms nog wat extra gewicht op de vloer plaatsen om te voorkomen dat je meter gaat ‘dansen’.

Vastleggen van de situatie

Wij brengen vervolgens de actuele situatie op de meetlocatie goed in kaart. Dat doen we door foto’s te maken van:

  • Alle panden om de bouwplaats heen.
  • de ruimte waarin gemeten wordt.
  • het apparaat en de opstelling waarmee je de meting uitvoert.

Grenswaarden en alarmeringen instellingen

Na een gedegen voorbereiding en het installeren van de trillingsmeter gaan wij daadwerkelijk meten. Hoe gaat dit in zijn werk als je de met Quattro Expertise werkt? Log eerst met je gebruikersnaam en wachtwoord in op ons monitoringsplatform Avalon. Hier zie je een overzicht van al je lopende meetprojecten.

Vervolgens gaan wij aan de slag met de instellingen. Een belangrijk onderdeel zijn de alarminstellingen. In ons programma stellen wij  eenvoudig een boven- en ondergrens in. Worden die waardes bereikt of overschreden? Dan krijg je automatisch een alarm. Wij kunnen bijvoorbeeld ook instellen dat je al bij het bereiken van 75% van de waarde een alarmering ontvangt, zodat de uitvoerenden meteen hun werkzaamheden kunnen aanpassen.

Wij kunnen vervolgens ook instellen hoe je dat alarm wilt ontvangen. Je geeft een of meerdere e-mailadressen en/of telefoonnummers in waar het systeem de waarschuwing naartoe moet sturen. Daarnaast kun je een lijst maken met mensen die geïnformeerd moeten worden. Je kunt zelfs per afzonderlijk individu instellen bij welke meetwaardes die specifieke persoon een waarschuwing ontvangt. Zo alarmeer je bijvoorbeeld bij 75% van de waarde de uitvoerenden en kun je bij een daadwerkelijke overschrijding de opdrachtgevers inlichten.

De Realtime trillingsmeter instellen

Vervolgens gaan wij de trillingsmeter instellen. Dat doe je voor de volgende facetten:

  • Het verzendinterval. Hoe vaak stuurt de sensor zijn meetinformatie naar Avalon toe? Hoe vaker de trillingsmeter dat doet, hoe sneller de batterij uiteraard ook leeg raakt. Ongeacht je instellingen maakt de sensor sowieso ieder uur contact met Avalon om te kijken of er nieuwe instellingen zijn en of er iets gewijzigd moet worden met betrekking tot het doorsturen van gegevens.
  • De richtlijn volgens welke je wilt meten. Het mooie is dat de instellingen zich ook aanpassen aan je keuze, waardoor je niet een hele hoop informatie en opties te zien krijgt die voor een bepaalde richtlijn niet van belang zijn. Bij het meten voor personen in gebouwen krijgen wij bijvoorbeeld de variabelen ‘wonen’ en ‘omstandigheden’ te zien. Daarnaast kun je instellen of je een bestaande, nieuwe of gewijzigde situatie meet.
  • De trace-instellingen. Die laten de detailwaarden van je meting zien.
  • Moet er nog iets voor of na de trillingen worden gemeten? Het is gebruikelijk om zowel voor als na de trilling enkele seconden door te meten.
  • Het tijdstip. Meet ik alleen overdag, alleen ’s nachts of de hele dag door?

Meetpunten trillingsmetingen aanmaken

De volgende stap is het aanmaken van een of meerdere meetpunten. Wij geven meetpunten een naam, bijvoorbeeld (een variant op) de locaties/adressen waar je meet. Heb je in het verleden al eens een locatienaam ingetypt? Dan laat het systeem die suggestie meteen zien.

Werk je met meerdere meetpunten die betrekking hebben op verschillende gebouwfuncties (denk aan wonen bij meetpunt één en kantoor en onderwijs bij meetpunt twee)? Dan kunnen we per meetpunt de standaardinstellingen overrulen en ze aanpassen aan de situatie en gebouwfunctie. Een extra handigheidje van het systeem: het is onmogelijk om een sensor te koppelen die al verbonden is aan een ander meetpunt.

Na het instellen van je sensor en het aanmaken van de meetpunten, kun je in Avalon zien of je meetproject online is. In een grafiek kun je het verloop van je meting volgen en je meetwaarden (periodes, gemiddelden) aflezen en analyseren. Onder de grafiek verschijnt ook gelijk een beoordeling. Drie keer per dag krijg je een regeltje dat laat zien wat de maximale en gemiddelde meetwaarden in drie richtingen (X, Y en Z) zijn. Je ziet dus gelijk of de waardes wel of niet voldoen aan de richtlijn. De overzichtspagina toont bovendien ook de tijdstippen waarop gemeten is, de waardes, de status van je batterij en de personen die meetdata ontvangen.

Gerelateerde artikelen

Alles over de bouwkundige vooropname

In een bouwkundige vooropname staan alle bouwkundige gebreken die alvóór de start van een bouw- of infraproject in een woning aanwezig zijn.  

Lees meer

Big data zorgt dat de omgeving intact blijft

Nu sensoren steeds goedkoper worden, zijn kosten geen obstakel meer om monitoren van een project achterwege te laten.

Lees meer

3 stappen tot totaalmonitoring volgens Etienne Mureau

Totaalmonitoring, je hoort het steeds vaker maar wat is dit nu? Wat ons betreft moet je alleen risico’s beheersen die er zijn. Alleen wat is een goede werkwijze?

Lees meer

Ons een trillingsmeting laten uitvoeren op jouw project?

Neem dan contact op met Johan Brouwers 
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen Mailen