Bouwkundige vooropnames voorkomen veel dure ellende…

Bouwkundige vooropnames voorkomen veel dure ellende...

‘Het mooie van ons werk is dat we overal komen: bij een jong stel van 20 en bij een weduwnaar van 85. Ieder heeft zijn eigen verhaal en dat maakt het werk bijzonder divers.’ Aan het woord is Koen van Loon, Teamleider Vooropname bij Quattro Expertise, een bedrijf dat toonaangevend is in omgevingsmonitoring en bouwkundige vooropnames. Het doel? Hun opdrachtgevers schadeloos kunnen laten bouwen. Het financiële succes van een bouwgerelateerd of infrastructureel project is immers, samen met andere factoren, in belangrijke mate afhankelijk van de schade die, onbedoeld, wordt aangebracht aan eigendommen van derden. ‘Tijdens de gesprekken die we met mensen voeren, leggen we de zichtbare gebreken van een woning vast. Het doel is een soort nulmeting bewerkstelligen, zodat er naderhand duidelijkheid is, mocht er onverhoopt schade zijn ontstaan als gevolg van een bouwproject in de buurt. Door op deze manier het gesprek met mensen aan te gaan, en concreet foto’s te maken, voorkom je oeverloze discussies waarbij er uiteindelijk alleen maar verliezers zijn.’

Het Man bijt hond-gevoel

‘Ik vergelijk ons werk wel eens met Man bijt hond: we zitten bij iedereen aan de keukentafel. Ieder mens is verschillend en ieder mens beschouwt zijn woning als een soort heiligdom. Men is er, terecht, heel zuinig op. De bejaarde dame wil bijvoorbeeld geen scheuren in haar muren omdat ze op haar leeftijd geen zin meer heeft in poespas, terwijl het jonge stel naast haar juist net de muren heeft getext en vanuit die invalshoek geen schade wil. Daarnaast vergt het werk ook wel een bepaalde mate van empathie, want je maakt in basis natuurlijk inbreuk op iemands privacy’, aldus Koen.’Wat ik samen met mijn team vooral uitvoer zijn de bezichtigingen, dus de vooropnames zelf. De metingen worden door mijn collega’s opgepakt. Denk dan aan trillings- en deformatiemetingen, maar ook geluids-, inclino- en scheurwijdtemetingen. Daarnaast verzorgen we monitoringsplannen, waarin de risico’s voor de omgeving van een bouwproject beschreven worden. Bovendien bevat zo’n gedegen plan ook maatregelen om de risico’s zo minimaal te houden.’

Van basisschoolleraar naar bouwer

‘Ons bedrijf onderscheidt zich van de concurrent onder meer door de focus op kwaliteit, zowel extern als intern. Zo besteden we veel tijd en aandacht aan het inwerken en opleiden van nieuwe mensen. Ook nu, in deze roerige tijd, passen we ons met elkaar snel en praktisch aan zodat alles werkbaar blijft voor de betrokken partijen. Daar ben ik eerlijk gezegd best trots op. Sowieso vind ik het begeleiden van mensen persoonlijk erg leuk: niet zo gek ook, want eerder had ik het idee om basisschoolleraar te worden. Ik heb er zelfs een aantal jaren een opleiding voor gedaan’, aldus Koen. ‘De combinatie van werken met allerlei soorten mensen, en oog hebben voor een goede planning die, samen met andere factoren, borg staat voor het structureel leveren van goede kwaliteit, maakt dat ik me als een vis in het water voel binnen deze baan.’

Neem contact op

Doorpraten met Koen? Of ontdekken wat de mogelijkheden rondom ons vakgebied zijn voor jouw organisatie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. We kijken uit naar je bericht.

Bel ons