Quattro Expertise kijkt vooruit, ook in 2020

Schadeloos bouwen? Zo investeren wij in onszelf en in onze klanten. #Avalon

De bouwsector staat de komende jaren voor forse uitdagingen.

Niet alleen moeten we de bouwproductie verhogen. Ook de verduurzaming van de bestaande vastgoedvoorraad en de energietransitie dient in goede banen te worden geleid. Neem daarbij het gebrek aan beschikbare bouwlocaties, hoge prijzen voor bouwmaterialen en vooral ook het permanente tekort aan arbeidskrachten.

Herkenbaar?

Deze problemen zijn voor ons bij Quattro Expertise heel relevant want ruim 60% van onze omzet komt rechtstreeks van traditionele bouw- en infrabedrijven. Linksom of rechtsom zullen wij ook antwoorden moeten bedenken op de vragen van onze klanten.

Capaciteitsproblemen? Slimmer bouwen

De woning- en utiliteitsbouw groeit in 2020 echter minder hard dan in voorgaande jaren, maar nog steeds fors met circa 5%. De overheid investeert nog flink in infrastructuur en in die uitgaven moet ook het fundament onder de groei worden gezocht.

Deze groei wordt echter geremd door capaciteitsproblemen (arbeid, materialen) en daarmee stijgende inkoopprijzen en vertragingen in het bouwproces. De oplossing voor dit probleem ligt vooral op het vlak van innovatie die ervoor zorgt dat we meer kunnen gaan doen met dezelfde middelen.

De beste manier voor bedrijven om zich te onderscheiden van de concurrentie is dus: slimmere en snellere diensten en producten inzetten.

Investeren in onszelf om vertraging te voorkomen

Bij Quattro Expertise investeren wij in onzelf – en daarmee ook in onze klanten. Door zelf in te zetten op schaalgrootte – ons nieuwe werkgebied in de Noordelijke provicies – kunnen wij onze kostprijs omlaag brengen.

Door te blijven investeren in nieuwe, state-of-the-art en technieken kunnen wij klanten no-nosense vooropnamen aanbieden zodat jullie project kan echt op tijd starten.

Vertragingen in het bouwproces gaan wij te lijf door bouwprocessen niet te laten onderbreken door stilleggingen vanuit de omgeving vanwege bijvoorbeeld “te hoge” trillingsintensiteiten. Wij meten continu, kunnen trillingsintensiteiten direct aantonen en koppelen naar echte spanningsopbouw in de constructie. Dus wij weten of er écht schade ontstaat. Dit voorkomt de nodige financiële bleeders.

Ons nieuwe dataplatform Avalon is in 2020 operationeel en zal al onze projecten – en die van onze klanten – ondersteunen met alle data die nodig is voor schadeloos bouwen, alles in één scherm.

Schadeloos bouwen in 2020

In 2020 gaat Quattro Expertise weer verder met innovatie. Precies zoals wij al ruim 14 jaar doen.

Wij zullen de komende maanden regelmatig terugkomen op nieuwe innovaties en plannen, maar ook op nieuws en regelgeving die van belang is voor de sector.

Lees je dit en denk je: ik heb wel een bouwproject met een uitdaging?

Wij denken, innoveren en investeren graag met jullie mee.

Bel ons