Een onrechtmatige daad in de bouw. Hoe zit het precies?

Op meer en meer projecten wordt dus data verzameld, om overlast te voorkomen maar ook om aansprakelijkheid te kunnen beoordelen. Een goede ontwikkeling, want het is niet meer van deze tijd om niet te weten wat jouw werkzaamheden voor impact hebben op de omgeving.

Een onrechtmatige daad in de bouw.

Weet je precies wat dat is? Een “onrechtmatige daad” wordt in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) omschreven. Maar de interpretaties van dit artikel in het aansprakelijkheidsrecht zijn zeer uiteenlopend. Maar wat zijn precies de zaken die worden meegewogen in de vraag of jij, de aannemer, de geleden schade moet vergoeden? Onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, schade, relativiteit – maar vooral causaliteit.

Wanneer ben je als aannemer aansprakelijk uit een onrechtmatige daad?

Terug naar jou, de aannemer die de rioleringsklus naar eer en geweten heeft afgrond.

Bewoners merken op dat er schade is aan hun huis. En volgens hen zijn het de trillingen afkomstig van jouw trilwals waardoor er scheuren zijn ontstaan in de voorgevel van hun woning. En ja, uit de vooropname, die netjes is opgemaakt, blijkt dat de scheuren inderdaad nieuw zijn. Ze zijn niet gerapporteerd vóórdat de werkzaamheden startten en ook op de overzichtsfoto: geen scheur te zien.

Duidelijker kan niet.

De bewoners vorderen vergoeding van de schade voor het opnieuw voegen van de erker. Dat gaat geld kosten.

Toch is het goed om echt zeker te weten of jij daadwerkelijk een “onrechtmatige daad” heeft gepleegd.

De vraag die dan moet worden beantwoord: is er wel echt een causaal verband tussen de scheuren in de gevel en jouw werkzaamheden?

Niemand wil een rechtszaak

In Nederland is het uiteindelijk de rechter die uitspraak doet over deze vraag. Maar natuurlijk wil iedereen graag een gang naar de rechtbank voorkomen.

Iedereen is dus gebaat bij zoveel mogelijk duidelijkheid over wat er precies gebeurt met omliggende panden tijdens grote werkzaamheden van een aannemer.

De vooropname geeft echter alleen een beeld van de situatie voor jouw werkzaamheden. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook allerlei andere manieren om informatie te verzamelen over wat er plaatsvindt met omliggende panden tijdens het graven, heien, boren, of bij andere civiele werkzaamheden.

– Heeft een omliggende woning wel/geen zetting ondergaan?

– Zijn omliggende panden aan bijzondere trillingen blootgesteld?

– Hebben er tijdens de werkzaamheden veranderingen plaatsgevonden in de grondwaterstand?

Wanneer je tijdens jouw werkzaamheden door middel van tiltmetingen, hoogtemetingen en het meten van de spanningsopbouw in gevels, duidelijk kunt laten zien dat jouw werkzaamheden geen invloed hebben gehad op omliggende gebouwen, dan zouden de gevelscheuren misschien ook wel andere oorzaken kunnen hebben gehad.

Dus hoe beter je kan laten zien wat er allemaal niet is gebeurd, hoe duidelijker jij – en de bewoners – kunnen vaststellen of er wel/geen causaal verband is tussen jouw werkzaamheden en eventuele schade aan omliggende panden. En zo kan een “onrechtmatige daad” opeens toch een ander staartje krijgen.

Het is onze ervaring dat aannemers graag bereid zijn om hun verantwoording te nemen in het voorkomen van schade. Niet alleen vanwege het besparen van juridische kosten, maar ook omdat men zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving wil veroorzaken.

Een teken van beschaving

De wet verplicht geen enkele aannemer tot degelijke feitenvergaring tijdens een bouwproject. Maar inmiddels zijn we in Nederland gelukkig wel zover dat veel partijen verantwoordelijk en accountable willen zijn voor wat ze doen. Een teken van beschaving, als je het ons vraagt.

Op meer en meer projecten wordt dus data verzameld, om overlast te voorkomen maar ook om aansprakelijkheid te kunnen beoordelen. Een goede ontwikkeling, want het is niet meer van deze tijd om niet te weten wat werkzaamheden voor impact hebben op de omgeving.

Meer weten over aansprakelijkheid, feitenvergaring en dataverzamelen rond jouw werkzaamheden?

Neem contact met ons op, wij hebben veel te vertellen over onze zeer secure technieken voor realtime en online dataverzameling:

– tiltmetingen

– peilbuismetingen

– hoogtemetingen

– spanningsopbouw in gevels

– grondwatermetingen

Bel ons