Vooropnames, trillingsmetingen en geluidsmetingen bij de Universiteit van Amsterdam in het centrum van onze hoofdstad.

Onlangs zijn er door QuattroExpertise diverse metingen uitgevoerd bij sloopwerkzaamheden aan de Universiteit van Amsterdam midden in het centrum van onze hoofdstad. 

Van te voren is er een monitoringsplan opgesteld in samenspraak met de opdrachtgever (het sloopbedrijf) om het geluidsniveau te controleren. Daarnaast is er voorafgaand aan de werkzaamehden bij alle belendingen de bestaande gebreken vastgelegd en zijn er tijdens de werkzaamheden trillingsmetingen (SBR) uitgevoerd. 

Bel ons